Skip to main content

Intel VROC (VMD NVMe RAID) Premium

PN4L47A39164

ThinkEdgeSE450

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019

ThinkSystemSD630 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSD650 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019

ThinkSystemSD650 N V2

OS Support Matrix
Red Hat Enterprise Linux 9.1Red Hat Enterprise Linux 9.0Red Hat Enterprise Linux 8.7Red Hat Enterprise Linux 8.6Red Hat Enterprise Linux 8.5Red Hat Enterprise Linux 8.4Red Hat Enterprise Linux 8.3Red Hat Enterprise Linux 8.2Red Hat Enterprise Linux 7.9

ThinkSystemSN550 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR630

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR630 SP2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR630 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR630 V3

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022
note
For Limitation please refer TIP#104419
Microsoft Windows Server 2019
note
For Limitation please refer TIP#104419

ThinkSystemSR650

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR650 SP2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR650 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR650 V3

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022
note
For Limitation please refer TIP#104419
Microsoft Windows Server 2019
note
For Limitation please refer TIP#104419
Microsoft Windows 11
note
For Limitation please refer TIP#104419
Microsoft Windows 10
note
For Limitation please refer TIP#104419

ThinkSystemSR670 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR850 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemSR860 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016

ThinkSystemST650 V2

OS Support Matrix
Microsoft Windows Server 2022Microsoft Windows Server 2019Microsoft Windows Server 2016